Especialitats

Contact Form Shortcode Error: Form 1 does not exist

Esculli en el següent formulari de contacte l’especialitat o el tema per al que es vol posar en contacte amb nosaltres. No es deixi d’incloure les seves dades de contacte per a què ens podem posar en contacte amb vostè.

1. Risc a la Xarxes: Aigua, llum, gas, telecomunicacions escombraries, mercats, transports, grues i pàrquings.
2. Risc en edificis: Plans d’Autoprotecció
3. Risc a zones obertes i tancades: Vídeo-vigilància
4. Risc d’Inseguretat Ciutadana:
5. Risc de Ruptura social:
6. Risc de Privacitat i hackering: Propietat intel·lectual i industrial. Protecció de dades
7. Risc Energètic i Ambiental:
8. Risc General: Procediments d’intel·ligència
9. Risc Industrial i Alimentari: Auditories alimentàries
10. Riscos Laborals: Accidentabilitat
11. Risc per la Salud: Protocols ABQ
12. Risc vinculat a la seguretat viaria:
13. Formació i Reciclatge: Plans de formació
14. Seguretat Publica: Projectes public/privats
15. Emergències: Protocols d’actuació
16. Bombers i Protecció Civil: catàstrofes i incendis
17. Policies i Serveis Socials: Ètica, deontologia i procediments
18. Resiliencia: Plans de Contingències
19. Gestió de la informació, xarxes socials, premsa i imatge corporativa
20. Comunicacions, telecomunicacions, encriptació, estadística, smart city i big data. Esquema nacional de seguretat i esquema nacional de interoperativitat

La informació que ens fa arribar està subjecta a secret professional i no serà mai revelada. No oblidi preguntar quin cost pot tenir l’assessorament o les gestions que ha demanat